All Day Agencyn missio on rikastaa suomalaista kulttuuria ja kulttuurialan tekijöitä sekä edistää yhdenvertaisuutta musiikkialalla.

Haluamme olla luomassa rikkaampaa, kiinnostavampaa, yhdenvertaisempaa ja kaikille turvallista kulttuurikenttää. Palvelemme artistejamme, asiakkaitamme ja tapahtumien yleisöjä pitkäjänteisesti, avoimen rehellisesti ja kunnianhimoisesti.

Uskomme, että hyvin johdettuna työnteko voi olla inspiroivaa ja onnellista toimialallamme. Kun työyhteisömme voi hyvin, teemme myös työmme joka päivä paremmin.

All Dayn arvot ovat: YHDENVERTAISUUS, AMMATTIMAISUUS, ONNELLISUUS ja OPPIMINEN. Olemme avanneet alle lyhyesti mistä kukin arvo kumpuaa ja miten se näkyy käytännössä. Arvoja on viimeksi tarkasteltu ja päivitetty syksyllä 2022.

YHDEN­VERTAISUUS

Epäyhdenvertaisuus on juurtunut syvälle yhteiskuntamme rakenteisiin. Tiedostamme valta-asemamme ja vastuumme edistää yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden toteutumista musiikkialalla ja -tapahtumissa. Tuomitsemme kaikenlaisen rasismin, seksuaalisen hyväksikäytön, henkisen ja fyysisen väkivallan, misogynian, vallan väärinkäytön, homo- ja transfobian, ableismin tai muun ihmisarvoa loukkaavan ja kanssaihmistä satuttavan käytöksen. Pyrimme aktiivisesti puuttumaan epäkohtiin ja purkamaan epäyhdenvertaisia rakenteita.

All Dayn yhdenvertaisuussuunnitelman löydät täältä.

AMMATTI­MAISUUS

Musiikkialan toimintakulttuuria on kehitettävä ammattimaisempaan suuntaan. Autamme artisteja menestymään toimimalla tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti. Kunnioitamme työkaveriemme, edustamiemme artistien ja yhteistyökumppaniemme työtä ja edellytämme samaa vastavuoroisesti myös heiltä. Olemme oman alamme huippuammattilaisia ja työmme jälki on laadukasta.

ONNELLISUUS

Mielestämme työntekijöiden elämänlaadun parantaminen on yksi menestyvän organisaation perustehtävistä. Kun onnellisuus on yrityksemme merkityksen kannalta keskiössä, syntyy lopputuloksena onnellisempia elämiä sekä työntekijöille, edustamillemme artisteille että yhteistyökumppaneille. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja avoimesti koko työyhteisön voimin. Jokaisella on vapaus olla oma itsensä ja mahdollisuus vaikuttaa niin omaan työhönsä kuin yhteisiin asioihin. Työolosuhteet ovat turvalliset ja kannustavat.

OPPIMINEN

Kulttuurin kehittyminen ja kehittäminen vaativat uusien ajatusten ja taitojen sisäistämistä. Jatkuva oppiminen on ammattimaisen toiminnan ja yhdenvertaisuuden edistämisen edellytys. Sitoudumme kouluttautumaan, kehittymään, oppimaan, kuuntelemaan ja tarvittaessa myös katsomaan peiliin.