Tippa-T x Bizi, Musta Hanhi, Gong, Turku, 13.10.2017