SMC Lähiörotat & View, Apollo, Helsinki, 29.9.2016