Jaakko Eino Kalevi, STHLMSUOMI, Tukholma, 26.8.2017