Gettomasa, Tippa-T & Bizi, Versace Henrik + NCO + Musta Hanhi @ Kerubi, Joensuu