29.4.2022. Yeboyah, Hassan Maikal @ Sellosali, Espoo