25.5.2019. SITOI @ Sofar Sounds, Kaapelitehdas, Helsinki