2.3.2019. Detalji, Normal Life (Left Bank Recordings label night) @ Ääniwalli, Helsinki