04.11.2023 – Hassan Maikal @ Ku soo dhawoow Marhaban, Vuotalo, Helsinki